PREUZMITE INTERNET PODRŠKUDobrodošli
Na DebuG Web Sajt


Debug d.o.o. je preduzeće za izradu informacionih sistema. Osnovna delatnost obuhvata projektovanje, izradu i implementaciju informacionih sistema, kao i konsultantske usluge u domenu informacionih tehnologija.

Ideja o kvalitetnom proizvodu i zadovoljnom korisniku je osnovna motivaciona snaga i poruka koju DebuG preko svojih korisnika plasira na tržište. Svo naše znanje i iskustvo usmeravamo ka podizanju kvaliteta usluge i osavremenjavanju IT trendova na tržištu.

Naše delovanje obuhvata sve faze potrebne za ispunjenje korisničkog zahteva:

 • Snimanje stanja
 • Analiza problema
 • Izrada idejnog projekta
 • Izrada projektnog zadatka
 • Konkretna izrada aplikacija
 • Implementacija sistema kod korisnika
 • Stručna i kvalitetna podrška korisnicima sistema

Ciljna grupa su nam svi oni koji su nezadovoljni dosadašnom saradnjom sa programerima ili kvalitetom programa na kojima su radili, kao i oni koji bi da unaprede svoje poslovanje korišćenjem računara i savremenih tehnologija na najefikasniji način.

Nasi proizvodi
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Likvidatura
 • Veleprodaja
 • Maloprodaja
 • Osnovna sredstva
 • Kamate
 • Zarade
 • Kadrovska evidencija
 • Administracija
 • Tehnički pregled
 • Osiguranje vozila