DebuG
O Nama


Preduzeće DebuG je počelo sa radom 04.01.2006. godine. Razlog osnivanja DebuG-a su nezadovoljstvo kvalitetom proizvoda iz domena informacionih tehnologija (IT), koji se mogu naći na našem tržištu, kao i način na koji se firme koje se bave ovom delatnošću odnose prema korisnicima.

Preduzeće je osnovalo troje osnivača:
 • Gordana Radulović
 • Dejan Brezo
 • Branislav Petković
Stalno zaposleni:
  Diplomirani inženjeri:
  • Fakultet organizacionih nauka - Beograd (1)
  • Matematički fakultet - Beograd (1)
  • Elektrotehnički fakultet - Beograd (1)
Projekti na kojima su zaposleni radili van preduzeća DebuG:
 • Paket za vođenje poslovanja (proizvodnja, prodaja, računovodstvo, menadžment) mlekare Velika Plana
 • Paket za vođenje poslovanja (proizvodnja, prodaja, računovodstvo, menadžment) mlekare Sakule
 • Knjigovodstveni paket za agencijsko poslovanje
 • Paket za robno-materijalno poslovanje (veleprodaja, maloprodaja)
 • Računovodstveni paket (izrada i održavanje) za Poresku upravu (160 podjedinica, 6 Centara i Centrala)
 • Rad sa automatskim telefonskim centralama
Saradnici na projektima:
  Diplomirani inženjeri:
  • Elektrotehnički fakultet - Beograd (4)
  • Građevinski fakultet - Beograd (2)
  • Matematički fakultet - Beograd (5)
  • Mašinski fakultet - Beograd (3)