DebuG
Vidovi Saradnje


Model saradnje koji najradije primenjujemo zasniva se na međusobnom poverenju i uvažavanju.
Korisnik dobija programski paket DebuG besplatno, da pomoću njega vrši obradu svojih podataka. Naše usluge i licenciranje paketa plaća kroz mesečno održavanje. Održavanje obuhvata:

  • obuku korisnika za rad na programskom paketu
  • neograničenu telefonsku podršku u radno vreme DebuG-a
  • odgovor na zahtev korisnika najkasnije u roku od 24 časa (radnim danima) od primanja zahteva
  • besplatne nove verzije paketa, kao i njihovu instalaciju
  • besplatne dopune i izmene na programskom paketu ukoliko su one usmerene ka poboljšanju kvaliteta programskog paketa (što obuhvata izmene korisničkog okruženja, nove opcije, izveštaje...)
  • savete i pomoć korisniku u segmenatima u kojima smo u mogućnosti da pružimo odgovarajuće usluge

Ovaj vid saradnje nas još više motiviše da naši proizvodi budu što kvalitetniji, jer na taj način nemamo potrebu za čestim odlaskom kod korisnika. Korisnik nije u poziciji da mora da dozira pozive ili radi na teži način, samo da bi sebi smanjio troškove. Obe strane su zadovoljne, što je osnova za uspešnu i dugotrajnu poslovnu saradnju.

Takodje, moguća je saradnja u kojoj korisnik plaća licencu na godišnjem nivou, a održavanje po "viđenju" po cenovniku DebuG-a.