Moj račun

U saradnji sa partnerom Docloop d.o.o. - servis Moj eRačun nudimo Vam uslugu elektronske razmene e-dokumenata.

DebuG
Naši Proizvodi


Osnovni proizvod preduzeća DebuG je programski paket DebuG koji je namenjen vođenju poslovanja preduzeća svih kategorija. Paket obuhvata module:

 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Likvidatura
 • Veleprodaja
 • Maloprodaja
 • Osnovna sredstva
 • Kamate
 • Zarade
 • Kadrovska evidencija
 • Administracija
 • Tehnički pregled
 • Osiguranje vozila
Svi moduli su međusobno povezani i čine celinu koja zadovoljava osnovne zahteve za poslovanje neke firme:
 • pouzdanost
 • lakoću korišćenja
 • minimalan unos podataka
 • lak pristup podacima sa željenih mesta
 • lako, brzo i kvalitetno izveštavanje
Paket omogućava:
 • automatsko knjiženje
 • rad sa udaljenih lokacija
 • export podataka u popularne aplikacije
 • export izveštaja u popularne aplikacije
 • automatsko uvlačenje podataka iz drugih aplikacija koje korisnici koriste
Ostali proizvodi su rađeni po zahtevu korisnika i specifični su. Rađeni su u oblasti baza podataka, komunikacije, kao i razvojnih alata za izradu aplikacija